Entreprenad

Entreprenad kallas överenskommelsen mellan entreprenören och beställaren, det vill säga den som har beställt arbetet och den som ska utföra det. Det finns tre typer av entreprenad som jag tänkte skriva lite om här.

Generalentreprenad

15416599290_723028f27a_bGeneralentreprenad kallas ibland för utförandeentreprenad och innebär att du som ska bygga huset skriver separata kontrakt med generalentreprenören som bygger huset och en arkitekt som ritar ditt hus.

Delad entreprenad

Delad entreprenad liknar ofta generalentreprenaden då man använder sig av två kontrakt. Men ibland kan man även använda sig av flera kontrakt. Man har kanske separata kontrakt med snickare, plattsättare och elektriker. Delad entreprenad innebär att man själv ansvarar för samordningen mellan de olika arbetena, så det lämpar sig inte för den mindre kunnige.

Totalentreprenad

Totalentreprenad är den kanske vanligaste typen av entreprenad och innebär att man endast har ett enda kontrakt med ett företag som i sin tur ansvarar för hela processen. Det kallas ibland för funktionsentreprenad och är den typen av entreprenad som kräver minst arbetsinsats från beställaren. Det är dock viktigt att företaget man anlitar verkligen går att lita på. Kolla upp dess bakgrund och tidigare arbeten innan du beställer en totalentreprenad. Verkar de seriösa? har de haft problem med kunder tidigare? och så vidare.

Även om totalentreprenad är det vanligaste alternativet så finns det fortfarande många som vill bygga med delad entreprenad eller generalentreprenad. Det beror troligtvis på att det ofta är billigare att bygga med delad eller generalentreprenad. Däremot innebär det en risk eftersom det är du som måste bevisa vilket av de företag du skrivit kontrakt med som gjort fel om sådana skulle upptäckas vid slutbesiktningen. Har man totalentreprenad är det alltid det företag du skrivit kontrakt med som ansvarar för eventuella fel.

Nu har jag förhoppningsvis rätt ut lite vad de olika typerna av entreprenad innebär. Mitt råd är att alltid välja totalentreprenad. Simma lugnt!

Leave a Reply